Belasting en verzekering

Ondanks dat de belastingdienst zegt het makkelijker
te maken is het voor veel mensen ieder jaar weer een hele opgave om het
belastingformulier in te vullen.

Bij een steeds wijzigende wetgeving is het niet vanzelfsprekend dat uw aangifte jaarlijks hetzelfde blijft.
Omdat niet iedereen van deze wijzigingen op de hoogte is loopt u het
risico een eventuele teruggave mis te lopen. Het Particulier Advies
Kantoor neemt u deze zorg uit handen.

 

Wij zorgen ervoor dat uw formulier tijdig bij de Belastingdienst ingeleverd wordt of er uitstel gevraagd wordt.

bel

Ook kan het Particulier Advies Kantoor uw lopende verzekeringen eens tegen het licht houden.
In de loop van de tijd wijzigt er bij iedereen wel iets in de
persoonlijke situatie. Vaak worden dan de verzekeringen vergeten aan te
passen. Hierdoor kunt u bij een schade onderverzekerd zijn waardoor u
een schadeuitkering kan mislopen.
Na het controleren van uw polissen kennen wij uw situatie en kunnen beoordelen of uw polissen nog juist zijn.