Hulp bij schulden

chaos1

Veel mensen, jong en oud, komen tegenwoordig steeds moeilijker rond met het inkomen.
Hierdoor kan het gebeuren dat er een situatie ontstaat waarbij mensen in financiële problemen komen en er schulden ontstaan.

Deze schulden kunnen soms zo veel of hoog worden dat er zonder hulp geen uitkomen meer is.
Het Particulier Advies Kantoor kan u helpen om de schulden in kaart te brengen en voor u te onderhandelen met de schuldeisers.

Vaak is het mogelijk om voor deze hulp een vergoeding te krijgen van u gemeente. *

Vaak is het moeilijk om door o.a. schulden de eindjes dan aan elkaar te knopen.

Het Particulier Advies Kantoor kan helpen om samen met u de
situatie in kaart te brengen en u te helpen om zo tot een budget te
komen dat er voor zorgt dat u toch de eindjes aan elkaar kan knopen.

 

(* informeer hiervoor bij uw eigen gemeente.)

chaos