Levens-executeur

Als u tijdens uw leven door bijvoorbeeld ziekte of een ongeluk niets zelf meer kunt regelen kunt u ons benoemen als levensexecuteur.

Wij beheren dan uw administratie, zorgen voor uw huis en spullen, dieren etc.

Ook dit dient dan bij de notaris worden vastgelegd in een levenstestament.

U geeft dan aan wat wij wel of niet mogen doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Wij zullen dan als onpartijdige executeur optreden.

leven